Kontaktpersoner

Vi har kontaktpersoner fra alle samarbeidpartnerne i EnergiTrainee-ordningen.

  • SINTEF Energi AS: (koordinator)
  • BKK Nett AS:
  • Lyse Elnett AS: 
  • Elvia AS: 
  • Statnett SF:
  • Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE): 
  • Energi Norge:
  • Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB):