Foto: Mentz Indergaard/NTNU Info. Studentersamfundet og Hovedbygningen, Gløshaugen                   Energi - Forskning - Innovasjon - Kreativitet - Studenter

Om EFIKS
EFIKS er et annerledes arrangement enn tradisjonelle konferanser. EFIKS er et møtested for dyktige studenter, de attraktive bedriftene og de ledende forskere ved NTNU og SINTEF innenfor energi og miljø. Gjennom faglig forankring og underholdning skapes sosiale nettverk både dag og kveld.

EFIKS arrangeres annet hvert år, og ble arrangert for femte gang i 2013. Det har som regel vært rundt 300 deltagere og 30 over utstillere. Tilbakemeldingene fra både studenter og næringsliv har vært svært gode.

EFIKS er etablert for å øke kontakten mellom næringslivet og energi- og miljøstudentene ved NTNU, og synliggjøre betydningen forskning og utvikling har for utviklingen i kraftforsyning, energibruk og leverandørindustri. EFIKS skal bidra til at flere skaffer seg relevant kompetanse og at det skal bli enklere å rekruttere yngre folk til energi- /elkraftområdet i norsk næringsliv og hos myndighetene.

EFIKS kombinerer foredrag med samtaler og mer spektakulære innslag. Arenaen på dagtid er auditorium og Glassgården i NTNUs Elektrobygg på Gløshaugen.

Fullt i EL5 Mingling i Glassgården Festmiddag på Royal Garden

Publisert 6. november 2012

   © EFIKS                                                                                                          Web-ansvarlig: hege.iversen@sintef.no