Foto: Mentz Indergaard/NTNU Info. Studentersamfundet og Hovedbygningen, Gløshaugen                   Energi - Forskning - Innovasjon - Kreativitet - Studenter

EFIKS 2013
9-10 oktober 2013 ble EFIKS arrangert for femte gang. Som tidligere var arenaen på dagtid auditorium og Glassgården i NTNUs Elektrobygg på Gløshaugen.

Om lag 150 energi- og miljøstudenter møtte tilsvarende antall fagfolk fra næringslivet og forsknings-/ undervisningsmiljøet gjennom et underholdende faglig og sosialt program.

Hovedtema:

  • Hvordan oppnå nullutslippshus innen 2020/2030?
  • Hva betyr norsk fornybarkompetanse internasjonalt?
  • Fornybar energi satt i (kraft)system – stolt fortid, spennende fremtid
  • Energikontoret Live med Thomas Seltzer
  • Omvisning i vannkraftlaboratorietv/Rainpower

Program EFIKS 2013

Bilder EFIKS 2013

Programkomitéen for EFIKS 2013:

Mona Askmann, Energi Norge (leder)
Stein Iver Koi, Norsk Industri
Torodd Jensen, NVE
Roar Grønhaug, Enova
Halsten Aastebøl, NTNU
Fredrik Christensen, Energikontakten
Knut Samdal, SINTEF Energi
Hege Island Iversen, SINTEF Energi
Harald Danielsen, SINTEF Energi
Hugo Eugen Hernes, EMIL
Kristian Tinn Solheim, EMIL
Tale Marie Astad Paulshus, EMIL
Erling Engh, EMIL


Sponsorer EFIKS 2013:


Publisert 21. februar 2014

   © EFIKS                                                                                                          Web-ansvarlig: hege.iversen@sintef.no