Foto: Mentz Indergaard/NTNU Info. Studentersamfundet og Hovedbygningen, Gløshaugen                   Energi - Forskning - Innovasjon - Kreativitet - Studenter

EFIKS 2011
19-20 oktober 2011 ble EFIKS arrangert for fjerde gang.

Studentene på energi og miljø på NTNU er ettertraktet, både i næringslivet og forskningsmiljøene. Under EFIKS 2011 fikk de smakebiter fra begge leire, og oppfordring om å ta doktorgrad.

Første dag, 19. oktober, var viet faglig innhold med "doktordisputas" om "SmartGrids - Keiserens nye nett?", suksesshistorier om forskningsresultater som er blitt butikk, presentasjoner av høyaktuelle forskningstemaer og gode eksempler på vellykket overgang fra student til kompetent ansatt. Dagen ble avsluttet med festmiddag der studenter og næringsliv kunne treffes rundt bordet.

Andre dag, 20. oktober, var i sin helhet viet mingling mellom studenter og utstillere i Glassgården på NTNU. Utstillingen ble arrangert i samarbeid med Energikontakten.

Publisert 8. november 2012

   © EFIKS                                                                                                          Web-ansvarlig: hege.iversen@sintef.no