Foto: Mentz Indergaard/NTNU Info. Studentersamfundet og Hovedbygningen, Gløshaugen                   Energi - Forskning - Innovasjon - Kreativitet - Studenter

Publisert 8. november 2012

   © EFIKS                                                                                                          Web-ansvarlig: hege.iversen@sintef.no