Foto: Mentz Indergaard/NTNU Info. Studentersamfundet og Hovedbygningen, Gløshaugen                   Energi - Forskning - Innovasjon - Kreativitet - Studenter

Arrangører og utstillere

Arrangører:

Energi Norge SINTEF  
Norsk Industri NTNU Energikontakten NVE

 

Utstillere:

 • BKK AS
 • DNV GL AS
 • E-CO Energi
 • Hydro Energi
 • Multiconsult
 • GK Norge AS
 • Jernbaneverket
 • NTE Nett AS
 • Skagerak
 • Agder Energi
 • DSB
 • Sweco
 • TrønderEnergi
 • NVE

Publisert 6. november 2012

   © EFIKS                                                                                                          Web-ansvarlig: hege.iversen@sintef.no