Publisering
Publisering og presentasjoner på konferanser og i magasiner/tidsskrifter er en viktig måte å rapportere resultater fra prosjektet på. Nedenfor følger en oversikt:
Artikler
 
SmartGrids. Framtidens Energisystem  SINTEF Energi, Xergi, nr. 2-2012
 
Smart samling  Energiteknikk, nr. 7-2012, Bilag Energiforskning
 
Smartgrid-scenarier  Energiteknikk, nr. 2-2013
 
Skepsis til unntak  Energiteknikk, nr. 2-2013
 
Må vente oss enda flere angrepsmetoder  Teknisk Ukeblad, nr, 5-2013
 
 
Publikasjoner / presentasjoner
 
Kjell Sand , Dag Eirik Nordgård, Tarjei Benum Solvang, Jan Foosnæs, Vidar Kristoffersen, Dagfinn Wåge:
Experiences from Norwegian smart grid pilot projects
CIRED 2013, Stockholm, juni 2013
 

Eivind Solvang, Dag Eirik Nordgård, Bernt A. Bremdal, Jan Foosnæs, Maren Istad:
Scenarios describing smart grids technologies applied to electricity distribution systems
CIRED 2013, Stockholm, juni 2013

Hanne Sæle:
Requirements of smart grid architecture and smart metering in Norway
Smart Utilities Scandinavia, Stockholm, april 2013
 
Maria B. Line:
A Case Study: Preparing for the Smart Grids - Identifying Current Practice for Information Security
7th International Conference on IT Security Incident Management and IT Forensics, Nürnberg, mars 2013 
 
Maria B. Line:
Hvordan kan hackere mørklegge hele Norge?
IFEA Datasikkerhet, Bergen, november 2012
 

Bernt A. Bremdal:
Prosumenten
ZERO12-konferansen, Gardermoen, november 2012

Bernt A. Bremdal:
Om 0-energihus og Smart Grid. Energieffektivisering, miljø og teknologi
Statsbygg byggbransjeseminar om 0-energihus, Oslo, oktober 2012
 
Dag Eirik Nordgård:
DeVID-prosjektet; Status, resultater og planer
Smartgridskonferansen, Trondheim, september  2012
 
Maria B. Line:
IKT-hendelser kan ikke unngås - men hvordan kan de håndteres?
Kraft IS - Informasjonssikkerhet i kraftsektoren, Gardermoen, september 2012
 
Dag Eirik Nordgård:
The DeVID project
IEA DSM Workshop, Trondheim, april 2012
 
Rapporter


Hanne Sæle, Maria D Catrinu-Renström, Maren K Istad, Henning Taxt, Dag Eirik Nordgård, Eivind Solvang:
Scenarioer for fremtidens smarte distribusjonsnett
SINTEF Energi AS, desember 2012, TR A7270 

Kjell Sand, Øystein Sagosen:
Samfunnsøkonomisk vurdering av Smart Grid Use Cases
SINTEF Energi AS, juni 2014, TR A7401

Maria Bartnes Line, Inger Anne Tøndel, Gorm Johansen, Hanne Sæle:
Informasjonssikkerhet og personvern: Støtte til risikoanalyse av AMS og tilgrensende systemer
SINTEF, august 2014, A24258

Publisert 22. juli 2013