Elkraftprisen (Scientific Award)
Den norske komite for CIGRÉ arbeider for å styrke norsk deltagelse i den utveksling av teknisk kunnskap og erfaring som foregår mellom landene innenfor CIGRÉ på området produksjon og overføring av elektrisk kraft.

Formålet er å heve norsk fagkompetanse for å dekke energiforsyningens behov, og dessuten virke for at norske produkter og tjenester oppnår høyere internasjonal anerkjennelse for kvalitet og nytteverdi.

Som et ledd i denne virksomhet deler Den norske komite for CIGRÉ ut "Elkraftprisen" for utførte arbeider av høy faglig kvalitet, teoretisk og eller praktisk, innenfor komiteens interesseområder.

Prisen ble delt ut første gang for året 1990. Den norske komite for CIGRÉ er det besluttende organ for tildeling.


Den norske komité for CIGRÉ har enstemmig besluttet å tildele Elkraftprisen
for 2016 til Magne Meisingset, Statnett SF.


Tidligere Elkraftprisvinnere:

 • Kjell Halsan
 • Asgeir Mjelve
 • Rannveig S.J. Løken
 • Håkon Borgen
 • Magne Runde
 • Gunnar Evenset
 • Johan L. Amundsen
 • Arve Strandem
 • Olav B. Fosso
 • Terje Gjengedal
 • Ole Gjerde
 • Lars Lundgaard
 • Georg Balog
 • Asle Schei
 • Ivar Glende
 • Knut Herstad
 • Kåre Schjetne
 • Arne Johannsen
 • Thor A. Holte
 • Jarle Sletbak
 • Jovard Svoen
 • Kjell Bjørløv-Larsen
 • Magnar Ervik
 • Nils Flatabø

Published January 25, 2012

Editor in charge Knut Herstad Webmaster