Brukermøte i produksjonsplanlegging 2017

VELKOMMEN TIL BRUKERMØTE I PRODUKSJONSPLANLEGGING

Brukermøte i produksjonsplanlegging er et viktig møteplass mellom forskere og brukere av verktøy for kort- og langtids produksjonsplanlegging, prisprognoser og systemanalyse.

Som deltaker på brukermøte vil du få innblikk i forsknings- og utviklingsnyheter for produksjonsplanleggingsverktøy utviklet av SINTEF, i tillegg til presentasjoner om erfaringer fra andre brukere. Lær mer om hvordan du kan få mer ut av dine produksjonsplanleggingsverktøy.

Nytt av året er; "On-the-spot" problemløsning - ta med et problem for uttesting på våre beste produksjonsplanleggingsforskere.

WELCOME TO USER MEETING IN PRODUCTION PLANNING

The user meeting in production planning is an important meeting ground between researchers and users of the tools for short- and long term hydropower production planning, price forecasting and system analysis.

If you attend the user meeting you will get an update on the latest research and development of the production planning tools developed by SINTEF, paired with the experience of other users. Learn moreabout how to get more value from your production planning tools.

New of the year is; On-the-spot problem solving – bring a problem to test on our top production planning scientists.

Video Brukermøte2017
Video Brukermøte2017