Rapportering

Tekniske rapporter

Notat

 • AN 05.12.33: Sviktmodeller for situasjon med observerbar feilutvikling (2005-12-20)
 • AN 03.12.96: Grunnlag for estimering av sviktsannsynlighet mm (intervjuguide) (2005-01-28)
 • AN 03.12.111: Kopling mellom Vansimtap og regneark for vedlikeholdskalkyler (2004-09-22)
 • Brukermanual Vansimtap (beskrivelse av de nye funksjonene)
 • AN 03.12.09: Beskrivelse av funksjonalitet i versjon 2 av prototype for flermåls beslutningsanalyse (2003-02-07)
 • AN 02.12.109: Estimering av levetidsfordelinger (2003-12-16)
 • AN 02.12.108: Modellering av tilgjengelighetsdata for vannkraftanlegg (2003-05-15)
 • AN 02.12.95: Beskrivelse av input/output til Vansimtap. Fokus på beregning tapte inntekter ved revisjon og havari (2003-10-29)
 • AN 02.12.18: Beskrivelse av funksjonalitet i prototyp for flermåls beslutningsanalyse (2002-01-17)
 • AN 01.12.72: Automatisk revisjonsplanlegging i Vansimtap (2001-10-17)
 • Notat: Prøving av beslutningsanalyseverktøy - Testmodell i Web-HIPRE ( 2001-09-04) 

Presentasjoner/Artikler

Dataprogram

 • Optimalt vedlikehold: Verktøy - Brukerveiledning
 • Ny funksjonalitet i Vansimtap (programvare)
   

Publisert 16. september 2011

Kontakt: Ansattinfo mangler, SINTEF Energi AS