Til hovedinnhold

Programvare

Programvare

Programvare er den digitale alderens penn og papir. I sin «ISTAG»-rapport har EU-kommisjonen understreket viktigheten av programvare når det gjelder den europeiske økonomien og samfunnet for øvrig, og har kalt det en viktig muliggjørende teknologi (KET – Key Enabling Technology). Som KET ses programvare som svært viktig med hensyn til verdiskaping og sosioøkonomisk utvikling på grunn av evnen til å akselerere innovasjon i industri, næringsliv og det offentlige, samt bidra til sosial innovasjon. Programvareindustrien utgjør 180 milliarder euro i merverdi og sysselsetter mer enn 2,75 millioner mennesker, noe som gir en god pekepinn på hvor viktig denne industrien er.

SINTEF IKT samarbeider med alle bransjer, også utenfor programvareindustrien, men i de aller fleste prosjektene våre er programvare hovedkomponenten i produktene. SINTEF er i så måte inneforstått med hvor viktig programvare og programvareutvikling er når det gjelder å skape bedre produkter og tjenester – selve grunnlaget for innovasjon og konkurranseevne. Dette vil bli enda tydeligere når både industrien og det offentlige innfører avansert programvareinfrastruktur og applikasjoner i arbeidet for å legge til rette for samarbeid og økt tjenesteorientering.

 

Forskningssjef
+47 930 12 639