Til hovedinnhold

Produktivitet og prosjektledelse

Produktivitet og prosjektledelse

Vi driver internasjonalt anerkjent forskning innenfor produktivitet og prosjektledelse og tilbyr norsk næringsliv og forvaltning kompetanse og bistand til å fremme norsk konkurranseevne. Våre tjenester dekker både forskning og rådgivning/prosessbistand.