Til hovedinnhold

SINTEF Teknologi og samfunn integreres i andre SINTEF-institutt fra 1. juli 2018.
Målet med omorganiseringen er tettere integrasjon av samfunnsvitenskapelig og teknologisk forskning, i tillegg til en styrking av forskningsområder som helse, transport, teknologiledelse, sikkerhet, digitalisering og arbeidsliv.

Les mer om endringen her.

Produktivitet og prosjektledelse

Produktivitet og prosjektledelse

Vi driver internasjonalt anerkjent forskning innenfor produktivitet og prosjektledelse og tilbyr norsk næringsliv og forvaltning kompetanse og bistand til å fremme norsk konkurranseevne. Våre tjenester dekker både forskning og rådgivning/prosessbistand.