Til hovedinnhold

Forskningsinstituttene SINTEF Materialer og kjemi og SINTEF Petroleum har med virkning fra 1. januar 2018 slått seg sammen og heter nå SINTEF Industri.

Plast i havet

Plast i havet

Utfordringer knyttet til marin forsøpling og forurensning trenger mye kunnskap for å løses. SINTEF Center for Clean Ocean Research arbeider for et renere marint miljø.

Les mer om plast i havet

Forskningsleder