Til hovedinnhold

Forskningsinstituttene SINTEF Materialer og kjemi og SINTEF Petroleum har med virkning fra 1. januar 2018 slått seg sammen og heter nå SINTEF Industri.

Plast, gummi og kompositter

Plast, gummi og kompositter

Tilbake til Ekspertise
I SINTEF jobber vi med alle typer polymerer: termoplastiske polymerer, herdeplaster, kompositter, elastomerer og geler. Innenfor disse materialene er vi involvert i FoU langs hele verdikjeden i fra råvarer til egenskapene ved det endelige produktet.

I SINTEF samarbeider tverrfaglige team av forskere tett med industrien i utvikling og kvalifisering av materialer og produkter, og i å utvikle innovative produkter og løsninger. Vi arbeider aktivt i mange bruksområder, inkludert bilindustrien, luftfart, maritim sektor, bygg og anlegg, vindmøller, olje- og gassinstallasjoner, maling og funksjonelle belegg, kabler, emballasje, rør, tekstiler, medisinsk utstyr og elektronikk.

Vår ekspertise omfatter:

 • Syntese av polymerer og modifiserte polymersystemer
 • Utvikling av skreddersydde polymer løsninger og tilsetningsstoffer for å oppnå tilpassede og forbedrede egenskaper
 • Innkapsling
 • Vannløselige polymerer
 • Biopolymerer og biobaserte kompositter
 • Produktutvikling med nye materialer / applikasjoner
 • Polymerbearbeidingsteknikker og prosessutvikling
 • Material- og konstruksjonsmekanikk; materialegenskaper og produktdesign
 • Pålitelighet og levetid av materialer og produkter i krevende miljø (f.eks. i olje & gass applikasjoner)
 • IKT-applikasjoner: f.eks. smarte / funksjonelle klær og elektronikk
 • Medisinske applikasjoner: f.eks. framstilling og overflate modifikasjon av lab-on-a-chip enheter
 • Resirkulering av polymer- og komposittprodukter
 • Materialer karakterisering, testing og modellering

SINTEF Industri ved  Einar Louis Hinrichsen  og SINTEF Raufoss Manufacturing ved  Silje Helene Aschehoug  har kompetanse innen fagfeltet og kan kontaktes.