Til hovedinnhold

Optimering

Optimering

Tilbake til Ekspertise
Industriell økonomi er kjerneområdet ved avdelingen og handler om å utvikle grunnlag for strategiske og operasjonelle beslutninger innenfor kommersielle bedrifter og offentlig forvaltning.

SINTEF jobber med økonomisk analyse og modellering for utvikling, planlegging og styring av foretak og aktiviteter. Problemstillingene krever ofte at vi kobler økonomisk og teknisk kompetanse, og at vi i tillegg bringer inn kompetanse for å ivareta for eksempel miljø eller organisasjonsmessige aspekter.

Oppdragsgivere for dette FOU-området er industribedrifter som Felleskjøpet, Nortura og Statoil. Omlag 60-70 % av våre forskningsoppdrag er direkte industrielt finansiert, og gir bidrag inn i arbeid for å strukturere og rasjonalisere beslutnings- og produksjonsprosesser og dermed gi bedre økonomisk ytelse. Jernbaneverket og NSB er andre sentrale oppdragsgivere.

I offentlig forvaltning har vi oppdrag for en rekke departementer og offentlige institusjoner. I de siste årene har vi bidratt inn i strategiske lokaliseringsbeslutninger på flere områder.

Forskningen baserer seg på operasjonsanalytiske og bedriftsøkonomiske metoder, og handler om å:

  • forstå og modellere aktørers atferd
  • bruke metoder for å modellere og optimalisere komplekse sammenhenger
  • maksimere profitt/minimere kostnader eller å sette sammen en riktig portefølje av produkter og investeringsmuligheter, i en verden preget av usikkerhet

Faggruppe

Arbeids- og næringsliv