Til hovedinnhold

Produksjon

Produksjon fra nye felt møter stadig mer krevende forhold: større havdyp, lengre fra eksisterende infrastruktur, og værharde strøk. Eksisterende felt har også sammensatte problemstillinger, med økende vannmengder og fallende trykk. SINTEF setter sammen tverrfaglige team, som med basis i en unik laboratorieinfrastruktur skaper fremtidens energieffektive havbunnsløsninger.

Ekspertise

Laboratorier

Prosjekter

Programvare

Nyheter