Til hovedinnhold

SINTEF sikrer verdien av norsk gass i det internasjonale markedet

Vi har verdensledende forskningskompetanse innen flytendegjøring av naturgass, gasstransport i krevende områder over lange strekninger og prosess- og komponentutvikling.

Ekspertise

Laboratorier

Prosjekter

Nyheter