Til hovedinnhold

Offshore vind

Offshore vind

Offshore vindparker kan erstatte fossil kraftproduksjon og vil være en viktig del av et fremtidig, bærekraftig energisystem. Det er en gylden mulighet til å utvikle nye kunnskapsbaserte jobber og et grønt skifte.

Offshore vindparker prioriteres i den norske forskningsstrategien Energ21 og i den europeiske SET-planen. Det rapporteres om at det potensielt kan bli brukt 300 milliarder euro i global kapital for offshore vindkraft over den neste tiårsperioden.

Teknologien og markedet er fremdeles i et tidlig stadium, med et stort potensial for utvikling og kostnadsreduksjoner. Målet er satt for å redusere marginalkostnaden for energi (LCoE) fra offshore vindparker med 50 % innen 2030. En stor innsats innen forskning og utvikling er avgjørende for å oppnå slike kostnadsreduksjoner.

Vår kompetanse og våre tjenester:
SINTEF har lang erfaring i å arbeide med forskning og utvikling innen offshore vindkraft, med engasjement både i Norge og internasjonalt, for industri og offentlige organer. Vi leder NOWITECH og programmet for offshore vindenergi innenfor European Energy Research Alliance (EERA - Den europeiske energiforskningsalliansen). Eksempler på prosjekter vi har ledet eller vært sterkt engasjert i, er listet opp nederst på siden.

Vi samarbeider med ledende industri for å redusere LCoE for offshore vindparker, akselerere innovasjon og verdiskaping. Vi utfører analytiske studier og numeriske modeller, simuleringer, laboratorieeksperimenter og feltmålinger. Våre moderne laboratorieanlegg inkluderer MARINTEK Ocean Basin Lab, SINTEF Energy Lab med flere.

Våre kompetanseområder:

  • Design av vindparker
  • Vindparknett og transmisjon
  • Kontrollsystem for vindturbiner og vindparker 
  • Drift og vedlikehold
  • Understell og fundament
  • Marine operasjoner
  • Nettintegrasjon og kraftmarked
  • Materialer og belegg

 

Lenker:  

Se også:

Projects and activities

Wind Laboratories

Links

Conferences

EERA DeepWind'2017 Conference, Trondheim,
17 - 19 January 2018

Presentations from previous conferences: