Til hovedinnhold

Olje og gass

Teknologiutvikling og innovasjon er viktigere enn noen sinne for å redusere kostnadsnivået og bedre konkuranseevnen for olje- og gassindustrien i Norge og internasjonalt. SINTEF Ocean driver laboratorieanlegg i verdensklasse med fokus på teknologiutvikling for olje- og gassektoren. Vi kombinerer vår laboratorieerfaring og vår faglige ekspertise i utviklingen av numeriske metoder og programvare, og flere av disse er daglig i bruk hos operatør- og leverandørindustrien verden rundt. Vi bistår også industrien med analyser og beregninger som trekker veksler på faglig ekspertise, eksperimentelle data og erfaring.

Forskningssjef
934 59 721

Ekspertise

Laboratorier

Prosjekter

Nyheter