Til hovedinnhold

Rent hav

Rent hav

Nanomaterialer i havet

Bruken av innovative nanomaterialer med gunstige egenskaper må sees i sammenheng med forståelsen av relaterte miljø-, helse- og sikkerhetsspørsmål.

Mann i laboratorie

Bruken av innovative nanomaterialer med gunstige egenskaper må sees i sammenheng med forståelsen av relaterte miljø-, helse- og sikkerhetsspørsmål. SINTEF arbeider sammen med sine forskningspartnere med å utvikle systemer og metoder for å øke kunnskapen om nanomaterialenes påvirkning på miljø og helse for å sikre trygg bruk av slike materialer.

Våre prosjekter