Til hovedinnhold

Rent hav

Rent hav

Deponering i havet

Deponering av gruveavfall kan være en risiko for det marine miljøet. SINTEF jobber for å utvikle nyskapende løsninger for resirkulering av materialer og sikker deponering i havet.

Deponering av partikler i havet

Deponering av for eksempel gruveavfall i havet har innvirkninger på økosystemet. «kvelning» av havbunnen og spredning av partikler og produksjonskjemikalier i vannet er en potensiell risiko. SINTEF er involvert i flere prosjekter som undersøker effektene av deponering av partikler og resirkulering av materialer.

Våre prosjekter