Til hovedinnhold

Rent hav

Rent hav

Utfordringer knyttet til marin forsøpling og forurensning må løses for at den bærekraftige bio-marine vekst vi trenger i fremtiden skal kunne realiseres. SINTEF Center for Clean Ocean Research arbeider for et renere marint miljø.

SINTEF Center for Clean Ocean Research

Hva gjør SINTEF?

SINTEF arbeider for å sikre bærekraftig utnyttelse av ressursene i havet. Vi ønsker å øke kunnskapen rundt spredning av forurensinger og miljøkonsekvenser av næringer som påvirker verdenshavene.

Ekspertise i SINTEF

SINTEF har bredspektret ekspertise knyttet til rent hav, hvor vi jobber med å finne løsninger og svar på følgende spørsmål:

  1. Hvor stammer forurensing fra og hvor ender den opp i verdenshavet?
  2. Hvilken effekt har forurensing på marint liv?
  3. Hvordan kan mengden forurensing reduseres i verdenshavet?
  4. Hvordan kan vi hjelpe beslutningstakere?

SINTEF Center for Clean Ocean Research koordinerer og samler relevant ekspertise i SINTEF innenfor forskning på rent hav.

Hva kan du gjøre for å bekjempe marin forsøpling?

  • Reduser personlig bruk av engangsartikler
  • Gjenbruk handleposene dine
  • Resirkuler alltid når det er mulig
  • Sørg for at avfallet ditt blir sortert korrekt
  • Kast alltid søppel i en søppelbøtte
  • Hjelp andre med å praktisere de samme tiltakene

Fokusområder

Vår ekspertise

Laboratorier

Filmer

Mimmi Throne-Holst snakker om plastavhengighet på Samfundet.
Mimmi Throne-Holst snakker om plastavhengighet på Samfundet.
SINTEF Center for Clean Ocean Research works for a healthier marine environment
SINTEF Center for Clean Ocean Research works for a healthier marine environment
Del I: Hva er mikroplast?
Del I: Hva er mikroplast?
Del II: Hvor kommer mikroplast fra?
Del II: Hvor kommer mikroplast fra?
Del III: Hvorfor lages mirkorplast?
Del III: Hvorfor lages mirkorplast?
Del IV: Andrew Booth forteller hva som skjer med plasten over tid?
Del IV: Andrew Booth forteller hva som skjer med plasten over tid?

Kontaktpersoner

Andrew Booth

Seniorforsker
Navn
Andrew Booth
Tittel
Seniorforsker
Telefon
930 89 510
Avdeling
Miljø og nye ressurser
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF Ocean AS

Tore Skjetne

Senior forretningsutvikler
Navn
Tore Skjetne
Tittel
Senior forretningsutvikler
Telefon
930 59 100
Avdeling
Miljø og nye ressurser
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF Ocean AS

Susie Jahren

Senior forretningsutvikler
Navn
Susie Jahren
Tittel
Senior forretningsutvikler
Telefon
982 30 512
Avdeling
Materialer og nanoteknologi
Kontorsted
Oslo
Company
SINTEF AS

Rachel Tiller

Seniorforsker
Navn
Rachel Tiller
Tittel
Seniorforsker
Telefon
922 00 886
Avdeling
Sjømatteknologi
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF Ocean AS

Marianne Fon

Kommunikasjonsrådgiver
Navn
Marianne Fon
Tittel
Kommunikasjonsrådgiver
Telefon
924 28 733
Avdeling
Administrasjon
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF Ocean AS