Til hovedinnhold

Team Lakselus

Team Lakselus

Forskningsleder
900 99 485

En av de største miljøutfordringene for lakseoppdrettsnæringen er lakselus. SINTEF Ocean anvender sin tverrfaglige kompetanse for å finne løsninger på problemet. På denne siden vil du finne informasjon om SINTEFs aktiviteter knyttet til lakselus; fokusområder, prosjekter, kompetanse og tjenester vi tilbyr.

Biologisk bekjempelse

Bruk av rensefisk er en skånsom og effektiv avlusingsmetode. Oppdrettsnæringa trenger stabil tilgang på rensefisk hele året og mange produsenter har etablert seg i markedet. SINTEF Ocean har kompetanse på yngelproduksjon og utvikler ny teknologi for oppdrett av rensefisk.

Kompetanse og tjenester:

Ny teknologi for yngelproduksjon av rensefisk:

Fasiliteter og verktøy:

Relaterte prosjekter:

Teknologisk bekjempelse

SINTEF Ocean bidrar med kunnskap og verktøy for å utvikle mer robuste teknologiske løsninger for bekjempelse av lakselus. Dette omfatter hjelpeløsninger til lakseluskontroll, forebyggende ikke-medikamentelle løsninger, samt avlusingsmetoder. I arbeidet benyttes blant annet numeriske beregninger, modellforsøk og fullskala forsøk.

Luseskjørt
Luseskjørt i Flumetanken i Hirtshals

Kompetanse:

  • Hydrodynamikk
  • Oceanografi
  • Materialteknologi
  • Konstruksjonsteknikk
  • Produktdesign
  • Bildebehandling
  • Drift og operasjon
  • Teknologitesting

Fasiliteter og verktøy:

Relaterte forskningstema:

Modellering og overvåking

SINTEF Ocean har utviklet et simuleringsverktøy som gjør det mulig å modellere strømningforhold og smittespredning mellom oppdrettsanlegg langs kysten. Bedre kunnskap om den enkelte lokalitet og smittenettverket denne har med andre lokaliteter. Dette vil gi bedre beslutningsgrunnlag for havbruksnæringen, men også for forvaltningen.

Kompetanse og tjenester:

Fasiliteter og verktøy:

Relaterte prosjekter: