Til hovedinnhold
Norsk English

EXPOSED

EXPOSED er et senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) som skal utvikle kunnskap og teknologi for robust, sikkert og effektivt fiskeoppdrett på eksponerte lokaliteter.

Kontaktperson

Mer info på www.exposedaquaculture.no

Betydelige deler av den norske kysten er i dag utilgjengelig for industrielt fiskeoppdrett fordi den er avsidesliggende og utsatt for krevende vind-, bølge- og strømforhold. EXPOSED-senteret vil utnytte Norges sterke posisjon og kunnskap innen maritime sektorer, slik som havbruk og offshore, for å muliggjøre sikker og bærekraftig sjømatproduksjon i utsatte kyst- og havområder. Tekniske innovasjoner, slik som autonome systemer, offshorekonstruksjoner og -fartøy er nødvendige for å opprettholde produksjon under alle forhold og muliggjøre mer robuste, sikre og kontrollerte operasjoner.

EXPOSED forener globalt ledende oppdrettere, sentrale service- og teknologileverandører, vertsinstituttet SINTEF Fiskeri og havbruk og andre fremtredende forskningspartnere, inkludert AMOS, senteret for fremragende forskning. Senteret integrerer seks forskningsområder. Fire av disse fokuserer på teknologiske innovasjoner for sikre og pålitelige havbruksoperasjoner:

  • Autonome systemer og fjerndrift
  • Overvåkning og beslutningsstøtte
  • Konstruksjon
  • Fartøysdesign.

To av forskningsområdene fokuserer på sentrale forutsetninger for bærekraftig produksjon:

  • Sikkerhet og risikostyring for menneske og anlegg
  • Fiskeadferd og -velferd.

Løsninger som muliggjør bruk av mer eksponerte lokaliteter vil trolig bidra til bærekraftig vekst i både norsk og global havbruksproduksjon. Senterets fokus vil frembringe kompetanse og løsninger som vil tjene også mer skjermet produksjon. I tillegg vil ny kunnskap fra eksponert havbruk kunne tas i bruk i andre maritime produkter og tjenester.

MER INFO PÅ WWW.EXPOSEDAQUACULTURE.NO 

Utforsk fagområdene