Til hovedinnhold

Demping i kontrollkabler, kraftkabler og stigerør

Demping i kontrollkabler, kraftkabler og stigerør

Forsker
+47 950 25 550

Invitasjon til samarbeidsprosjekt for industrien.

3d rendering of the installation of a subsea cable in shallow water - Illustrasjon
Foto: Vismar UK, Shutterstock

Formålet med prosjektet er å etablere validert analysprosedyrer og metoder for:

  1. Estimering av strukturell demping for sammensatte kabel- eller rør-tverrsnitt.
  2. Bruk av fysisk riktig strukturell dempemekanisme i VIV beregninger.
  3. Bruk av fysisk riktig strukturell dempemekanisme i vurderinger av interferens/clashing mellom kabler og fleksible rør for anvendelser på dypt vann.

Metodikken og prosedyrene for å estimere strukturell demping vil bli validert ved sammenligning mot fullskala testresultater. For aktivitet a) og b) vil fokuset være på kraftkabler og kontrollkabler. Hovedprinsippene vurderes imidlertid også å være relevante for fleksible rør.

Se invitasjonsflyer for mer informasjon.