Til hovedinnhold

Eiere

Eiere

Skip

Stiftelsen SINTEF

Stiftelsen SINTEF: 71,5%
www.sintef.no

SINTEF sin logo
logo

Norges Rederiforbund

Norsk Rederiforbund: 16,3%
www.rederi.no

DNV

DNV: 5,4%
www.dnv.no 

Norsk Industri

Norsk Industri: 2,7%
www.norskindustri.no

Sjøfartsdirektoratet

Sjøfartsdirektoratet: 2,7%
www.sjofartsdir.no

Norges Fiskarlag

Norges Fiskarlag: 0,8%
www.fiskarlaget.no

Logo Norges Fiskarlag

NHO Sjøfart

NHO Sjøfart: 0,5%
www.nhosjofart.no