Til hovedinnhold

Om oss

Om oss

SINTEF Ocean driver forskning og innovasjon knyttet til havrommet for nasjonal og internasjonal industri. Vår ambisjon er å videreføre Norges ledende posisjon innenfor marinteknisk og biomarin forskning.

Mange av vår tids samfunnsutfordringer vil finne sin løsning gjennom bærekraftig utnyttelse av havet. Transport, mat- og energiproduksjon er ryggraden for havbaserte industrier og kjerneområder for SINTEF Ocean. I tillegg fokuserer vi på miljøteknologi, og har et av verdens fremste miljøer innen marin miljøteknologi. Gjennom samarbeid i SINTEF konsernet kan vi i tillegg til vår egen kompetanse, integrere teknologisk spisskompetanse fra andre industrisektorer.

OECD har anslått at innen disse havindustriene skal vi fordoble verdiskapningen globalt frem mot 2030, forutsatt at vi utnytter synergimulighetene mellom dem og utvikler industrien langs bærekraftsprinsippene. Dette har vært en viktig motivasjon for å etablere SINTEF Ocean. I tillegg ser vi at Norge har spesielle fortrinn innen havbaserte industrier. Ikke bare har vi rike naturressurser i form av blant annet vind, fisk, olje og gass, men vi har også de fremste teknologimiljøene.

SINTEF har lange tradisjoner for å være en kunnskapsleverandør og god partner til norske bedrifter. Det skal vi også være i fremtiden, og gjennom SINTEF Ocean har vi etablert et tyngdepunkt for marin og maritim forsking både i Norge og internasjonalt.

Om oss