Til hovedinnhold

FORSKNING, TEKNOLOGI OG INNOVASJON

Miljøhensyn er en stadig viktigere faktor for industriell utvikling - nasjonalt og internasjonalt. SINTEF Ocean har en konseptuell og vitenskapelig kompetanse på miljøløsninger . Vi har spesielt fokus på skjebne og effekter av miljøgifter i miljøet og på mulige løsninger for å redusere miljørisikoen knyttet til planlagte utslipp og ulykker knyttet til industrivirksomhet.

Spesialrådgiver

Ekspertise

Laboratorier

Prosjekter

Nyheter

Programvare