Til hovedinnhold

Maritim transport

Luftforurensning er den største utfordringen for den maritime sektoren. SINTEF Ocean bidrar med ekspertise, testanlegg og analytiske verktøy for å utvikle miljøvennlige og sikre løsninger for skip. I tiden fremover vil SINTEF Ocean satse mer på skipskonseptanalyse, skipsytelse, Big Data, autonome skip og FME Zero MARITIME/det grønne skiftet.

Forskningssjef

Ekspertise

Prosjekter

Nyheter