Til hovedinnhold

Marin ressursteknologi

 Avdeling for Marin ressursteknologi bruker avanserte modellsystem som kobler biologiske og fysiske prosesser i havet, utvikler morgendagens fôrråvarer i form av mikroalger og levendefôr, og forsker på hvordan vi kan utvikle bærekraftig havbruk gjennom integrert akvakultur.

Forskningssjef

Ekspertise

Prosjekter

Nyheter