Til hovedinnhold

Havvind

SINTEF Ocean deltar aktivt i utviklingen av offshore vindkraft gjennom forskning, programvareutvikling, modelltester og nye driftsstrategier. SINTEF Ocean bidrar med sin ekspertise på modellforsøk, analyser og verifikasjon.

Forskningssjef

Ekspertise

Prosjekter

Nyheter