Til hovedinnhold

Havbruksteknologi

Norges ledende posisjon innen oppdrett av laks, kommer av vårt teknologiske forsprang. SINTEF bidrar til å utvikle nye anleggskonsepter og driftsløsninger som ivaretar kravene til både eksponerte og lukkede løsninger. Vi fokuserer på interaksjonen mellom teknologi og biologi, for å utvikle løsninger som gir fisken gode forhold fra yngel til slakteri.

Ekspertise

Laboratorier

Prosjekter

Nyheter