Til hovedinnhold
Norsk English

Oppdyrking av lakselus

SINTEF fiskeri og havbruk kan på forespørsel levere disse tjenestene:                                                                                   -Klekking av eggstrenger med påfølgende oppdyrking til nauplie og kopepodittstadier (frittsvømmende stadier)                               -Korttids eksponeringsforsøk med kjemikalier                                                     -Billedtaking og størrelsesmål

Kontaktperson