Til hovedinnhold

Fiskeri

For å utnytte ressursene i havet mest mulig optimalt og lønnsomt, må vi utvikle en fremtidsrettet og bærekraftig fiskeflåte. Dette innebærer en utvikling av mer effektive fangstmetoder og en bedre utnyttelse av alt fanget råstoff.

Forskningsleder

Ekspertise

Laboratorier

Prosjekter

Nyheter