Til hovedinnhold

Nanoteknologi for økt utvinning

Nanoteknologi for økt utvinning

Tilbake til Ekspertise
Nanoteknologi har et potensiale for anvendelse innenfor et bredt område av EOR relaterte teknikker. Det kan brukes for å muliggjøre nye eller forbedre eksisterende EOR metoder.

Løsninger av nanopartikler kan også endre egenskaper til fluiden som kan gi øket utvinning når slike fluider injiseres i et reservoar.

SINTEF arbeider nå med en metode hvor nanopartikler som inneholder et aktivt materiale, vil bli injisert i reservoaret. Det aktive materialet vil frigjøres på et sted hvor det kan føre til mobilisering av olje. I tillegg vil retensjonstapet til det aktive materialet kunne reduseres ved en slik transportprosess.

Seniorforsker