Til hovedinnhold

Forskningsinstituttene SINTEF Materialer og kjemi og SINTEF Petroleum har med virkning fra 1. januar 2018 slått seg sammen og heter nå SINTEF Industri.

Nanomedisin

Nanomedisin

Tilbake til Mikroteknologi og nanoteknologi
Nanomedisin er bruk av nanoteknologi innenfor medisin. Nanomedisin er et omfattende og raskt voksende felt i SINTEF, både innenfor behandling og diagnostikk.

Vi designer og produserer nanopartikler til forbedret levering av medisiner for behandling av kreft og infeksjoner. Vi kombinerer nanoteknologi med ultralydteknologi for å oppnå målrettet diagnostikk og behandling.

SINTEF har moderne infrastruktur spesielt egnet for avansert karakterisering av nanopartikler. Vi har mange års erfaring og ekspertise på celle-basert screening-teknologi, toksikologi og opptak av nanopartikler, og erfaring i bruk av ulike dyremodeller for bl.a. kreft og inflammasjon.

Fagmiljøer relatert til forskning innen nanomedisin i SINTEF:

Seniorforsker
402 34 744

Prosjekter