Til hovedinnhold

Multiskalamodellering

Multiskalamodellering

Avanserte fysikkmodeller brukes for å utvikle batteriteknologi mer effektivt. I SINTEF bruker vi modellering aktivt slik at vi har bedre treffsikkerhet når vi skal utvikle kompatible batterikomponenter samt at modellering gjør at vi bedre kan forstå komplekse kjemiske reaksjoner og mekanismer som er nødvendige for at batteriet kan utnyttes maksimalt. Modelleringen på SINTEF dekker hele verdikjeden for å utvikle batterier, fra atomistiske simuleringer av materialer til optimering av celle og systemnivå. Dette gjør at forskerne i SINTEF hele tiden kan jobbe fremst i feltet.
Forsker