Til hovedinnhold

Bli med på seminar om fremtidens mobilitet på Arendalsuka

Bli med på seminar om fremtidens mobilitet på Arendalsuka

Omstilling i transportsektoren er nødvendig for å nå klima- og bærekraftmål. Men hva må endres og hvordan?

Fremtidige mobilitetsløsninger
Fremtidige mobilitetsløsninger blir et høyaktuelt tema på Arendalsuka 2019. Ill.: SINTEF

Arendalsuka er en nasjonal arena hvor aktører innen politikk, samfunns- og næringsliv møter hverandre og folk, for debatt og utforming av politikk for nåtid og fremtid. Derfor ønsker SINTEF å bruke anledningen til å diskutere mobilitet og mulige teknologiske løsninger i en større sammenheng.

Mobilitet for fremtiden

På seminaret Teknologi for fremtidens mobilitet på MS Sandnes 13. august kl. 14–15.15 vil du få høre hvilke råd ekspertutvalget for teknologi i fremtidens transportsystem har gitt samferdselsministeren.

– I tillegg ønsker vi å vise hvordan transportsektoren gjennom Transport21 samarbeider for å identifisere områder der vi trenger mer forskning, utvikling og innovasjon, sier spesialrådgiver og leder for SINTEFs konsernsatsing på mobilitet, Beate Kvamstad-Lervold.

Regionreformen har ført til nye samferdselsoppgaver for fylkene. På seminaret får vi også høre hvilke utfordringer Trøndelag fylkeskommune ser i dette og hvordan de kan være med å bidra til å finne gode løsninger.

SINTEF og NTNU har utviklet en kunnskapspakke for godstransport, som vil presenteres på seminaret. Allerede nå kan du få en smakebit i denne filmen.

Innhold:

  • Åpningsinnlegg - Alexandra Bech Gjørv, konsernsjef SINTEF og medlem i ekspertutvalget for teknologi og transport

  • Teknologi for bærekraftig bevegelsesfrihet og mobilitet – John-Mikal Størdal, adm.dir. FFI, leder ekspertutvalget for teknologi og transport

  • Transport21, en FOUI-strategi for fremtidens mobilitet – Bernt Reitan Jenssen, adm.dir. Ruter, leder for styringsgruppa i Transport21

  • Transportutfordringer i et regionalt perspektiv – Erlend Solem, fylkesdirektør for samferdsel, Trøndelag fylkeskommune

  • Kunnskapspakke for godstransport – Beate Kvamstad-Lervold, SINTEF og Inge Hoff, NTNU

  • Diskusjon ledet av Jostein Moen, SINTEF 

Velkommen! Har du ikke anledning til å delta på seminaret kan du følge det via streaming.