Til hovedinnhold

Mobilitet

Mobilitet

Å kunne forflytte seg er avgjørende for å kunne delta i samfunnet. Det er derfor viktig at transportsystemet legger til rette for økt mobilitet, og slik bidrar til verdiskaping i landet vårt.

SINTEFs forskning bidrar til å fjerne barrierer mot mobilitet, utvikle miljøvennlige reisealternativer og effektive transportløsninger samt universell utforming av infrastruktur. Målet er et transportsystem som ivaretar framkommelighet og tilgjengelighet for alle. Universell utforming, teknologiske løsninger og framkommelighetsvurderinger, inkludert valg av miljøvennlige reisemåter, er viktige forskningstema for framtidens samfunn.

Forskningssjef