Til hovedinnhold

Miljøpsykologi

Miljøpsykologi

Miljøpsykologi er et tverrfaglig felt som handler om det gjensidige samspillet mellom mennesker og fysisk miljø. Miljøpsykologi spenner bredt – fra naturens og bygningers påvirkning til globale miljøspørsmål.

SINTEF kan tilby forskning og rådgivning om alt fra bokvalitet til beslutningsprosesser for miljøvennlig atferd og energieffektivisering.