Til hovedinnhold

Menneskelige faktorer

Menneskelige faktorer

Tilbake til Ekspertise
Vi studerer og utvikler menneskelige bidrag til sikre og pålitelige produksjonssystemer, produkter og tjenester. Sentrale områder er menneskelig pålitelighet, organisatoriske faktorer og menneske-maskin-samspill.

Det er allment akseptert at den menneskelige faktor er avgjørende for sikkerhet og pålitelighet. Nyere forskning har vist betydningen av organisatoriske faktorer for menneskelig pålitelighet.

Vi legger vekt på å utnytte den samlede kompetanse i SINTEF/NTNU-miljøet, samt eksterne samarbeidspartnere, der disse kan bidra til å heve kvaliteten på arbeidet vi utfører. For å lykkes er vi avhengige av tett inngrep med menneskene det gjelder og lederne deres.

Gjennom 20 års arbeid innen området har SINTEF opparbeidet erfaring innen områder som

  • Yrkesulykker
  • Storulykker
  • Analyser av menneskelig pålitelighet
  • Metodeutvikling
  • Utvikling av arbeidsprosedyrer
  • Evaluering av menneske-maskin-grensesnitt
  • Organisatoriske faktorer
  • Sikkerhetskultur
  • Forbedringsprosjekter rettet mot menneskelig pålitelighet

Fagmiljø

Sikkerhet og pålitelighet

Forsker