Til hovedinnhold

Menneskelige faktorer

Menneskelige faktorer

Vi studerer og utvikler menneskelige bidrag til sikre og pålitelige produksjonssystemer, produkter og tjenester. Sentrale områder er menneskelig pålitelighet, organisatoriske faktorer og menneske-maskin-samspill.
  • Det er allment akseptert at den menneskelige faktor er avgjørende for sikkerhet og pålitelighet. Nyere forskning har vist betydningen av organisatoriske faktorer for menneskelig pålitelighet.

Vi legger vekt på å utnytte den samlede kompetanse i SINTEF/NTNU-miljøet, samt eksterne samarbeidspartnere, der disse kan bidra til å heve kvaliteten på arbeidet vi utfører. For å lykkes er vi avhengige av tett inngrep med menneskene det gjelder og lederne deres.

Gjennom 20 års arbeid innen området har SINTEF opparbeidet erfaring innen områder som

  • Yrkesulykker
  • Storulykker
  • Analyser av menneskelig pålitelighet
  • Metodeutvikling
  • Utvikling av arbeidsprosedyrer
  • Evaluering av menneske-maskin-grensesnitt
  • Organisatoriske faktorer
  • Sikkerhetskultur
  • Forbedringsprosjekter rettet mot menneskelig pålitelighet

Fagmiljø