Til hovedinnhold

SINTEF Teknologi og samfunn integreres i andre SINTEF-institutt fra 1. juli 2018.
Målet med omorganiseringen er tettere integrasjon av samfunnsvitenskapelig og teknologisk forskning, i tillegg til en styrking av forskningsområder som helse, transport, teknologiledelse, sikkerhet, digitalisering og arbeidsliv.

Les mer om endringen her.

Menneskelige faktorer

Menneskelige faktorer

Vi studerer og utvikler menneskelige bidrag til sikre og pålitelige produksjonssystemer, produkter og tjenester. Sentrale områder er menneskelig pålitelighet, organisatoriske faktorer og menneske-maskin-samspill.
  • Det er allment akseptert at den menneskelige faktor er avgjørende for sikkerhet og pålitelighet. Nyere forskning har vist betydningen av organisatoriske faktorer for menneskelig pålitelighet.

Vi legger vekt på å utnytte den samlede kompetanse i SINTEF/NTNU-miljøet, samt eksterne samarbeidspartnere, der disse kan bidra til å heve kvaliteten på arbeidet vi utfører. For å lykkes er vi avhengige av tett inngrep med menneskene det gjelder og lederne deres.

Gjennom 20 års arbeid innen området har SINTEF opparbeidet erfaring innen områder som

  • Yrkesulykker
  • Storulykker
  • Analyser av menneskelig pålitelighet
  • Metodeutvikling
  • Utvikling av arbeidsprosedyrer
  • Evaluering av menneske-maskin-grensesnitt
  • Organisatoriske faktorer
  • Sikkerhetskultur
  • Forbedringsprosjekter rettet mot menneskelig pålitelighet

Fagmiljø

Forsker