Til hovedinnhold

Materialkarakterisering

Materialkarakterisering

Tilbake til Ekspertise
Vi har lang erfaring med karakterisering av materialer på mikrometer, nanometer og atomær skala ved bruk av mikroskopi, diffraksjon og spektroskopiske metoder. Vi er spesialisert i strekkprøving, skårslagsprøving, hardhetsmåling og strukturanalyse.
Avdelingssjef