Til hovedinnhold

Vi tester løsninger og materialer for byggenæringen, og utsteder produktdokumentasjon for byggevarer.

SINTEF har ekspertise innen betong, naturstein, tre, mineralske byggeråstoffer, sperresjikt, banevarer, plater, isolasjonsmaterialer og overflater. SINTEFs rådgivningsvirksomhet er oppdragsfinansiert. I tillegg formidler vi kunnskap gjennom Byggforskserien, Våtromsnormen, bøker og forskningsrapporter. Vi har dessverre ikke anledning til å svare på faglige spørsmål på telefon eller e-post uten vederlag.

Ekspertise

Laboratorier

Prosjekter

Nyheter