Til hovedinnhold

Maritim

Luftforurensning er den største utfordringen for den maritime sektoren. SINTEF Ocean bidrar med ekspertisen, testanleggene og de analytiske verktøyene for å utvikle miljøvennlige og sikre løsninger for skip. I tiden framover vil maritim avdeling satse mer på skipskonseptanalyse, skipsytelse, Big Data, autonome skip og FME Zero MARITIME/det grønne skiftet.

Spesialrådgiver
+47 922 22 240

Ekspertise

Prosjekter

Nyheter