Maritim

MARINTEK har mer enn 70 års erfaring innen utvikling av kostnadseffektive fartøy med høy ytelse, hvor modelltesting i laboratoriene våre utgjør et viktig element. Vi har testanleggene, ekspertisen og de analytiske verktøyene som behøves for å utvikle driftseffektive og sikre skipsløsninger.

Utslipp til luft er den største utfordringen for shipping-industrien. MARINTEK bidrar med teknologiutvikling med tanke på reduksjon av energiforbruk og utslipp. Effektiv logistikk og teknisk skipsdrift av høy kvalitet er et krav som blir stadig viktigere innenfor shipping. Som et ledd i å oppnå dette sørger vi for logistikkplanlegging, analyser og flåteoptimalisering.

Kontaktpersoner:

 

Maritime transportsystemer:

 

 

Maritime energisystemer:

 

 

Skipsteknologi: