Til hovedinnhold

Lean

Lean

Tjenester

Vår styrke

Vi i SINTEF Manufacturing har lang erfaring i linjeledelse og ledelse av Leanprosesser. Vår styrke er at vi tilpasser Lean-arbeid i bedrifter til den nåværende situasjonen og graden av modenhet med Lean, uavhengig av bransje.

Lean Cases

Å bedre endringsevnen gjennom Produktivitetsspranget

Produktivitetsspranget har som formål å styrke og øke produktiviteten i små og mellomstore virksomheter basert på blant annet sentrale prinsipper i den norske modellen og Lean.

Vestre Toten kommune jobber etter Lean-prinsipper

Våre erfaringer og kompetanse har bidratt til å frigjøre betydelig ressurser i Vestre Toten kommune. Det betyr at de ansatte i kommunen nå kan bruke mer av sin tid på kjerneoppgaver som kommer borgerne til gode.

Vellykket Kata kurs for leverandører Kongsberg Maritime

Vi gjennomførte et vellykket Toyota Kata kurs for Kongsberg Maritime Subsea sine viktigste leverandører. Målet var å øve inn et tankesett og en metodikk for å skape 'en lærende organisasjon'.

Kuttet ventetider ved Sykehuset Innlandet

Sykehuset Innlandet har redusert ventetiden for ryggpasienter med 30% gjennom bruk av våre prinsipper for å effektivisere driften.

Kunder

Medarbeidere

Navn
Knut Sandbakken
Tittel
Gruppeleder
Telefon
918 56 109
Avdeling
Produksjon, ledelse og teknologi
Kontorsted
Raufoss
Company
SINTEF Manufacturing AS

Conny Svensson

Seniorrådgiver
Navn
Conny Svensson
Tittel
Seniorrådgiver
Telefon
934 63 234
Avdeling
Produksjon, ledelse og teknologi
Kontorsted
Raufoss
Company
SINTEF Manufacturing AS

Helge Totland

Seniorrådgiver
Navn
Helge Totland
Tittel
Seniorrådgiver
Telefon
982 08 494
Avdeling
Produksjon, ledelse og teknologi
Kontorsted
Stavanger
Company
SINTEF Manufacturing AS

Eirin Lodgaard

Seniorforsker
Navn
Eirin Lodgaard
Tittel
Seniorforsker
Telefon
995 44 358
Avdeling
Produkt- og produksjonsutvikling
Kontorsted
Raufoss
Company
SINTEF Manufacturing AS

Samarbeidspartnere

Kontakt oss

Raufoss

Postadresse

SINTEF Manufacturing AS
Postboks 163
2831 Raufoss

Besøksadresse

Raufoss Industripark bygning 100
Enggata 40
2830 Raufoss

Telefon

(+47) 400 01 011