Målsetting

Hovedmålet for prosjektet er å realisere miljøgevinstene relatert til fullskala innføring av AMS.  

Dette skal oppnås gjennom følgende delmål:

  • Effektivisere datahåndteringen ved fullskala innføring av AMS. Prosjektet skal bidra til at ny informasjon relatert til AMS håndteres mest mulig rasjonelt og at informasjonen gjøres tilgjengelig for relevante oppgaver/aktiviteter.
  • Etablere et grunnlag for å kunne utløse miljøgevinster i form av redusert energi- og effektforbruk ved å bevisstgjøre husholdningskunder på eget forbruk basert på lokal informasjonsoverføring, lokal styring og bruk av kundedisplay.

Prosjektdata

Prosjektet inngår som en BIP (Brukerstyrt InnovasjonsProsjekt) i RENERGI-programmet til Forskningsrådet.

Prosjektperiode: 2009-2012

Kontaktpersoner

Prosjektansvarlig ved EnergiAkademiet:
Audun H. Wilberg

Prosjektleder ved SINTEF Energi AS:

Hanne Sæle