Til hovedinnhold

Logistikk - industri og næringsliv

Logistikk - industri og næringsliv

Produksjon og logistikk er kjerneoppgaver i industri og næringsliv, og utgjør en høy andel av verdiskapningen.
  • I SINTEF har vi et tett samarbeid mellom forskere, oppdragsgivers medarbeidere, internasjonale samarbeidspartnere og studenter, og kan dermed tilby helhetlige FoU-tjenester.
  • Vårt fokus er å se både organisatoriske, økonomiske og teknologiske rammer for virksomheten, og sette dette inn i en helhetlig verdikjedekontekst.

Fagmiljø

Seniorforsker