Til hovedinnhold

SINTEF Teknologi og samfunn integreres i andre SINTEF-institutt fra 1. juli 2018.
Målet med omorganiseringen er tettere integrasjon av samfunnsvitenskapelig og teknologisk forskning, i tillegg til en styrking av forskningsområder som helse, transport, teknologiledelse, sikkerhet, digitalisering og arbeidsliv.

Les mer om endringen her.

Livssyklusdesign

Livssyklusdesign

Livssyklusdesign handler om hvordan man tilpasser produkt og tjenester i forhold til produktets ulike livsfaser.

Produktene kan være i konseptualisering/design/produksjon/leveransefaser, bruksfaser eller i sluttfasen av et produkt/tjeneste sitt liv. Livsyklusdesign knytter også de øvrige felt sammen og sikrer at man både kan beholde og skape ytterligere konkurransekraft og effektivitet for norsk industri.